กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
 ExamHeadBanner-Recovered-copy.png

หน่วย : กรมเสมียนตรา

 
 

                                 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


                                                         มีนาคม                                      [Download]

                                                         กุมภาพันธ์                                 [Download]
                                                         มกราคม                                    [Download]
                                                         ธันวาคม                                    [Download]
                                                         พฤศจิกายน                               [Download]
                                                         ตุลาคม                                      [Download]

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

                                                         

                                 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


                                                         มีนาคม                                      [Download]

                                                         กุมภาพันธ์                                 [Download]
                                                         มกราคม                                    [Download]