กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
 
         
         
    กิจกรรมด้านการศาสนา    
    - การอบรมศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
         
    กิจกรรมเทิดทูน    
    - การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดนาคปรก    
         
    กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา    
    - กิจกรรมตักบาตรวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล    
    กิจกรรมตักบาตรวันมาฆบูชา ณ วัดชิโนรส    
         
    กิจกรรมพัฒนาวัด    
    - กิจกรรมทำความสะอาดวัดราชประดิษฐ์    
         
         
         

 

 
 
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม