กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
headbanner.png
                 
mod.png
bullet-(1).png  คู่มือโครงการ ฯ     
     
bullet-(1).png แบบฟอร์มบัญชีรายละเอียดการขอพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้ที่ขอลาออก
    จากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของ กห. 
   
     

commitee.png
bullet-(3).png การดำเนินการโครงการเกษียนอายุราชการก่อนกำหนด ตามมติ กขท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖
(ลาออก ๒ ต.ค.๖๕)
 
New.gif
   
     
bullet-(3).png คู่มือ โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร    
     
bullet-(3).png แบบฟอร์มบัญชีรายละเอียดการขอพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้ที่ขอลาออก 
    จากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของ กห. 
New.gif