กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence


    plan.png 

 
sd_service-(1).pngpersonal_plan-(1).pngCultureORG.pngsarabun-(1).pngearly_retire.pngdo-or-dont-(2).png