กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
         
 
รปภาพ1.png
 
      รปภาพ5-(2).png  
    รปภาพ2.pngรปภาพ3.pngรปภาพ4.pngรปภาพ7.pngรปภาพ1-(1).png