กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
 
headbanner2.png
         
         
         
         
         
         
  critical-thinking.png present.png money.png  
 
 
เอกสารการอบรม
"การบรรยายสรุปและเทคนิคการนำเสนอ"

(๖ - ๗ ธ.ค.๖๑)