ข่าวผู้นำ


เจ้ากรมเสมียนตราผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โดยกำหนดจัดกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ ส.ค.๖๕ ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
วันที่ 22 ส.ค. 2565
เจ้ากรมเสมียนตราผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โดยกำหนดจัดกิจกรรมฯ ระหว่างวันท...กิจกรรม "พบกันวันพระ พบพระพบธรรม" ครั้งที่ ๒๓๔ ใน ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้รับความเมตตาจากพระราชพิพัฒนโกศล เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม และพระสงฆ์จากวัดพิชยญาติการาม มาเจริญพระพุทธมนต์ และรับสังฆทาน ณ พุทธศาสนสถาน (ห้องเจ้าพ่อหอกลอง) ชั้น ๓ ภายในศาลาว่าการกลาโหม โดยมี เจ้ากรมเสมียนตรา เป็นประธานพิธี
วันที่ 21 ก.ค. 2565
กิจกรรม "พบกันวันพระ พบพระพบธรรม" ครั้งที่ ๒๓๔ ใน ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ได้รับความเมตตาจากพระราชพิพัฒนโกศล เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม และพระสงฆ์จากวัดพิชยญาติการาม มาเจริญพระพุทธมนต์ และรับสังฆทาน ณ  พุทธศาสนสถาน (ห้องเจ้าพ่อหอกลอง) ชั้น ๓ ภายในศาลาว่าการกลาโหม โดยมี จก.สม. เป...