จก.สม. และคณะ เข้ารับผ้าไตรพระกฐินประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันนี้ ๔ ต.ค.๖๕, ๑๓๐๐ จก.สม. และคณะ เข้ารับผ้าไตรพระกฐินประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่ออัญเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระขาว ต.พระขาว อ.บางบาล จว.อ.ย. ใน ๖ พ.ย.๖๕ ครับ

LINE_ALBUM_2022-10-4_221004_0LINE_ALBUM_2022-10-4_221004_5LINE_ALBUM_2022-10-4_221004_14LINE_ALBUM_2022-10-4_221004_8LINE_ALBUM_2022-10-4_221004_2