พิธีประดับครื่องหมายยศให้กับข้าราชการสังกัด สม. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๔ นาย เมื่อ ๒๐ ต.ค.๖๕,๐๙๓๐ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สม.

พิธีประดับครื่องหมายยศให้กับข้าราชการสังกัด สม. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๔ นาย เมื่อ ๒๐ ต.ค.๖๕,๐๙๓๐  
ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สม.

พิธีประดับครื่องหมายยศให้กับข้าราชการสังกัด สม.  ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๔ นาย เมื่อ ๒๐ ต.ค.๖๕,๐๙๓๐  
ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สม.

7728877287772867728577284772837728277281