พิธีประดับยศข้าราชการสังกัด สม. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๑๐ พ.ย.๖๕, ๐๙๓๐ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สม.

พิธีประดับยศข้าราชการสังกัด สม. 
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น 
เมื่อ ๑๐ พ.ย.๖๕, ๐๙๓๐ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สม.

1448814491144931449514500