กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
JS-Banner-copy-(1).png
pdf.png คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งประจำแผนกยศ กองการปกครอง สำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา พ.ศ.๒๕๖๕
pdf.png คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งประจำแผนกจัดการ กองจัดการ สำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา พ.ศ.๒๕๖๕