โดย กองบริการกำลังพล สำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา

   
ประเภทไฟล์

สาระน่ารู้

สรุปจำนวนผู้มารับบริการของ กบพ.สกพ.สม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ new3-(2).gif
รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ new3-(2).gif
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านสิทธิกำลังพล กบพ.สกพ.สม.new3-(1).gif

การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การขอทำบัตรต่าง ๆ

การขอกองทหารเกียรติยศ

การขอรับบำเหน็จตกทอด

คู่มือประชาชน

การยกเลิกสำเนาเอกสาร

 

 

กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ตั้ง : .ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๒-๘๘๓๗
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๑๓๐  admin.sd@mod.go.th

 
สถิติผู้เข้าชม