กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
                                                   
 
sarabun_logo.pngtoptext.png
 
 
 
 
folderopen-(1).gif ดาวน์โหลดแม่แบบเอกสาร ฟอนต์ และโปรแกรมสำหรับสำหรับผู้ใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
7ziplogo.png  โปรแกรมสำหรับแตกไฟล์ ZIP  32 bit Windows     64 bit Windows
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
folderopen-(2).gif แม่แบบหนังสือคำสั่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
folderopen-(3).gif แม่แบบหนังสือระเบียบ
 
 
 
 
 
 
 
folderopen-(3).gif แม่แบบหนังสือประกาศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
folderopen-(3).gif หลักเกณฑ์ เอกสาร คู่มือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
folderopen-(3).gif เรื่องน่ารู้ /คำถามบ่อย (FAQ)