กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence

p_exchange_tran.png 
 
 
P_exchane_doc.png
 
 
pdf_icon.gif
เอกสารบรรยายบทบาทและการดำเนินงานที่สำคัญ สม. (อัพโหลดเมื่อ ๓ ก.ค.๕๖)  
 
pdf_icon.gif
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบค่าตอบแทน(อัพโหลด ๓ ก.ค.๕๖ )  
 
zip1616-(1).png
ประมวลภาพ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ฯ  ณ ทภ.๑ เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๕๖ (อัพโหลดเมื่อ ๓ ก.ค.๕๖)  
  zip1616-(1).png ประมวลภาพ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ฯ ณ ทภ.๒ เมื่อ ๒๕ - ๒๖ มิ.ย.๕๖ (อัพโหลดเมื่อ ๓ ก.ค.๕๖)