กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Secretariat Department Office of the Permanent secretary for Defence
h_banner1.png
รปภาพ2.png
รปภาพ3.png
รปภาพ4.png
รปภาพ5.png
รปภาพ6.png